nike-air-bakin-retro-2

Timbul beribu pertanyaan “Apa maksudnya Nike melogokan tulisan Air dengan memplesetkan Lafazh Air dengan Allah Azza wa jalla?”. Kami bukan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa arti semua ini, apakah itu suatu pernyataan yang mewakili para pembenci Islam untuk memerangi kami! Ketahuilah kami tidak akan tinggal diam. Lafazh Allah tidak pantas sekali disimpan di kaki, bahkan harusnya di tempatkan yang paling mulia..Maha suci Allah.

Mengapa bukan Bintang Daud saja yang diterakan dsana, itulah Tuhan versi kalian. binasalah wahai oknum sesat “Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkannya….” (Q.S Al-An’am : 39)

Advertisements